Tod's For Ferrari Tyre 绒面小牛皮豆豆鞋

¥5,200 ¥5,200

XRM0XB0BQ70RQ20AMB

本款 Tod's For Ferrari Tyre 豆豆鞋以柔软的绒面小牛皮制成,搭配光滑牛皮衬垫,设有前部蝴蝶结,跃马标志。后跟设有橡胶豆豆,同时配以牢固的橡胶豆豆鞋底。

  • 意大利制造
  • Tod's For Ferrari Tyre 男士豆豆鞋
  • 绒面小牛皮鞋面
  • 前部编织蝴蝶结
  • 跃马标志
  • 后跟橡胶豆豆
  • 橡胶豆豆鞋底
  • 含维护及保养说明
  • 含品牌防尘袋

 

   
My default image
Tod's For Ferrari Tyre 绒面小牛皮豆豆鞋

¥5,200 ¥5,200

黑色, 红色